Oświadczenie prawne

Firma:

KOWAL AUTO – Michał Kowal

Imbramowice 134A
32-353 Imbramowice, Polska

T: +48 512 383 963

NIP: 6371912790
BDO: 000220291

Informacje prawne i warunki korzystania z usług

Treść zawarta na stronach internetowych firmy KOWAL AUTO – Michał Kowal stanowi chronioną prawem autorskim własność firmy KOWAL AUTO – Michał Kowal © i jest udostępniana użytkowników w formie „takiej, jaka jest” oraz „w miarę jej dostępności”. Wszelkie zawarte w witrynie firmy informacje mogą być zmieniane lub aktualizowane bez wcześniejszego uprzedzenia. KOWAL AUTO – Michał Kowal może również wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w produktach i/lub programach opisanych w witrynie, w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Użytkownikowi nie wolno jednak rozprowadzać, modyfikować, przekazywać, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować ani używać ww. materiałów w celach publicznych lub komercyjnych, bez wyraźnej pisemnej zgody KOWAL AUTO – Michał Kowal  Wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zawarte w pobranych materiałach muszą zostać w nich zachowane.

Przesyłanie wiadomości do któregokolwiek z naszych serwerów za pośrednictwem witryny internetowej KOWAL AUTO – Michał Kowal oznacza, że użytkownik zgadza się na następujące warunki:

Materiał nie może zawierać żadnych elementów, które są niezgodne z prawem lub w inny sposób nie nadają się do publikacji
Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia wszelkich uzasadnionych starań, żeby przeprowadzić skanowanie materiału w poszukiwaniu wirusów, a także usunąć wszelkie wirusy lub inne szkodliwe czy niszczące elementy przed przesłaniem jakichkolwiek wiadomości lub dokumentów.

Oferta cenowa

Oferty cenowe firmy KOWAL AUTO – Michał Kowal są oparte na stawkach, taryfach i kursach wymiany (niewiążące do czasu zawarcia umowy) obowiązujących w dniu wyceny. Informacje o czasie oraz terminach zakończenia naprawy należy interpretować jako niewiążące. KOWAL AUTO – Michał Kowal nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia ani jakiekolwiek kary. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, faktury są wymagalne z chwilą ich otrzymania. Klient zostanie obciążony wszelkimi wydatkami wynikającymi z braku płatności.