POLITYKA PRYWATNOŚCI

Warunki świadczenia usług

1. Warunki

Uzyskanie dostępu do witryny internetowej znajdującej się pod adresem https://kowal-auto.com/  jest tożsame z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, a także wszystkich obowiązujących praw i przepisów, oraz przyjęcie odpowiedzialności za przestrzeganie wszelkich lokalnych przepisów. W przypadku braku zgody na którykolwiek z poniższych warunków, korzystanie z niniejszej witryny lub uzyskanie do niej dostępu będzie niemożliwe. Materiały zawarte na tej witrynie są chronione prawem autorskim i prawem ochrony znaków towarowych.

2. Licencja użytkowania

 1. 1. KOWAL AUTO – Michał Kowal udziela zezwolenia na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) z witryny internetowej firmy w celu osobistego, niekomercyjnego i tymczasowego przeglądania tych materiałów. Oznacza to udzielenie licencji, a nie przeniesienie prawa własności, a ww. licencja nie uprawnia użytkownika do:
  1. modyfikowania lub kopiowania materiałów;
  2. używania materiałów do celów komercyjnych lub do publicznego ich wyświetlania (zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych);
  3. podejmowania prób dekompilacji lub przeprowadzenia inżynierii wstecznej oprogramowania znajdującego się w witrynie internetowej KOWAL AUTO – Michał Kowal;
  4. usuwania z materiałów jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach zastrzeżonych; ani do
  5. przekazywania materiałów innym osobom lub tworzenia kopii materiałów na dowolnym innym serwerze.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z wyżej wymienionych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez KOWAL AUTO – Michał Kowal w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania ww. materiałów lub po wypowiedzeniu przez KOWAL AUTO – Michał Kowal niniejszej licencji, należy zniszczyć wszystkie pobrane materiały, które są w posiadaniu użytkownika, niezależnie czy są w formie elektronicznej czy drukowanej.

3. Zastrzeżenia

 1. Materiały zamieszczone w witrynie internetowej KOWAL AUTO – Michał Kowal są udostępniane „takie, jakie są”. KOWAL AUTO – Michał Kowal nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje istnienie wszelkiej odpowiedzialności za inne gwarancje, w tym między innymi domniemane gwarancje lub warunki dotyczące wartości handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw dotyczących własności intelektualnej lub innych praw.  
 2. Ponadto, KOWAL AUTO – Michał Kowal nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności korzystania z materiałów zamieszczonych w należącej do firmy witrynie internetowej, ani żadnych gwarancji lub oświadczeń w inny sposób związanych z ww. materiałami lub stronami powiązanymi z niemniejszą witryną.
 3. Przesyłanie wiadomości do któregokolwiek z naszych serwerów za pośrednictwem witryny internetowej KOWAL AUTO – Michał Kowal oznacza, że użytkownik zgadza się na następujące warunki: Materiał nie może zawierać żadnych elementów, które są niezgodne z prawem lub w inny sposób nie nadają się do publikacji
  Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia wszelkich uzasadnionych starań, aby przeprowadzić skanowanie materiału w poszukiwaniu wirusów, a także usunąć wszelkie wirusy lub inne szkodliwe czy niszczące elementy przed przesłaniem jakichkolwiek wiadomości lub dokumentów

4. Ograniczenia

Ani firma KOWAL AUTO – Michał Kowal ani jej dostawcy w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, za szkody wynikające z utraty danych lub zysków, albo też wystąpienia przerw w prowadzeniu działalności) powstałe w wyniku wykorzystania lub niemożności wykorzystania materiałów umieszczonych w witrynie internetowej KOWAL AUTO – Michał Kowal  nawet jeśli KOWAL AUTO – Michał Kowal lub autoryzowany przedstawiciel tej firmy został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do każdego użytkownika.

5. Dokładność materiałów

Materiały udostępniane na stronie internetowej KOWAL AUTO – Michał Kowal mogą zawierać błędy techniczne, drukarskie lub fotograficzne. KOWAL AUTO – Michał Kowal nie gwarantuje, że materiały znajdujących się w witrynie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. KOWAL AUTO – Michał Kowal może wprowadzać zmiany w materiałach udostępnianych w ramach swojej witryny internetowej w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia. KOWAL AUTO – Michał Kowal nie zobowiązuje się jednak do aktualizowania ww. materiałów.

6. Hiperłącza

Firma KOWAL AUTO – Michał Kowal nie dokonała przeglądu wszystkich witryn i stron, które zostały powiązane z jej własną witryną, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron. Umieszczenie jakiegokolwiek łącza w witrynie firmy nie oznacza żadnego poparcia KOWAL AUTO – Michał Kowal dla powiązanej z nim witryny. Korzystanie z takich powiązanych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

KOWAL AUTO – Michał Kowal może wprowadzać zmiany do niniejszych warunków świadczenia usług dotyczących witryny internetowej firmy w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Korzystanie z niniejszej witryny jest tożsame z wyrażeniem zgody na aktualną wersję tych warunków świadczenia usług.

8. Prawo właściwe

Niniejsze zasady i warunki są regulowane oraz interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, a użytkownik w sposób nieodwołalny poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla tego państwa lub miejsca.

Polityka prywatności

Prywatność naszych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Firma KOWAL AUTO – Michał Kowal wdrożyła politykę prywatności, której celem jest poszanowanie prywatności użytkowników w kontekście wszystkich informacji, które możemy zebrać za pośrednictwem naszej witryny internetowej https://kowal-auto.com/.

Informacje, które zbieramy

Dane rejestru

Każde odwiedziny w naszej witrynie powodują automatyczne zarejestrowanie na serwerach firmy standardowych danych dostarczonych przez przeglądarkę internetową danego użytkownika. Takie dane uważane są za „informacje nieidentyfikujące”, ponieważ nie wystarczają do zidentyfikowania użytkownika jako konkretnej osoby. Mogą obejmować adres IP komputera użytkownika (który zostanie zanonimizowany), informacje o rodzaju i wersji przeglądarki, z której korzysta, informacje o odwiedzanych stronach, godzinach i datach wizyt, czasie spędzonym na każdej stronie, a także inne szczegóły.

KOWAL AUTO – Michał Kowal może również zbierać dane o urządzeniu, z którego korzysta użytkownik w celu uzyskania dostępu do witryny internetowej firmy. Dane te mogą obejmować informacje o rodzaju urządzenia, jego systemie operacyjnym, niepowtarzalnym identyfikatorze urządzenia czy jego ustawieniach, a także dane geolokalizacyjne. Zakres danych, które są zbierane, zależy od indywidualnych ustawień urządzenia i oprogramowania. Aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane KOWAL AUTO – Michał Kowal przez producenta urządzenia lub dostawcę oprogramowania należy sprawdzić ich polityki dotyczące tych kwestii.

Dane osobowe

KOWAL AUTO – Michał Kowal może poprosić użytkowników o takie dane osobowe jak:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu stacjonarnego/komórkowego

Te dane są uważane za „informacje identyfikujące”, ponieważ wystarczają do zidentyfikowania konkretnej osoby. KOWAL AUTO – Michał Kowal prosi o podanie jedynie tych danych osobowych, które są istotne dla świadczenia danej usługi, i wykorzystuje jej wyłącznie w celu świadczenia lub ulepszania tej usługi.

Jak zbierane są informacje

KOWAL AUTO – Michał Kowal zbiera informacje w sposób uczciwy i zgodny z prawem, za wiedzą i zgodą osób, których dotyczą dane. Firma informuje osoby, których dotyczą dane, dlaczego je zbiera i w jaki sposób będą wykorzystywane. Każda osoba, której dotyczą dane, może odrzucić prośbę KOWAL AUTO – Michał Kowal o podanie ww. informacji, jednak musi pamiętać, że może to oznaczać, że bez dostępu do tych danych firma nie będzie w stanie zapewnić jej niektórych usług, z których chce skorzystać.

Wykorzystanie informacji

KOWAL AUTO – Michał Kowal może wykorzystywać kombinacje informacji identyfikujących i nieidentyfikujących, aby lepiej zrozumieć, kim są osoby odwiedzające witrynę firmy, w jaki sposób korzystają z jej usług i jak firma może sprawić, aby ich doświadczenie kontaktu z witryną było w przyszłości jeszcze lepsze. KOWAL AUTO – Michał Kowal nie ujawnia szczegółowych informacji tego typu, ale może udostępniać zagregowane i zanonimizowane wersje danych, na przykład w formie raportów na temat trendów dotyczących korzystania z witryny oraz zachowania klientów.

KOWAL AUTO – Michał Kowal może wykorzystywać dane osobowe w celu kontaktowania się z użytkownikami w sprawie aktualizacji witryny i usług, a także przekazywania treści promocyjnych, które zdaniem firmy mogą zainteresować poszczególnych użytkowników. Rezygnacja z otrzymywania treści promocyjnych możliwa jest poprzez postępowanie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi „anulowania subskrypcji”, które są dołączone do wysyłanej korespondencji promocyjnej.

Przetwarzanie i przechowywanie danych

Dane osobowe, które zbiera KOWAL AUTO – Michał Kowal  są przechowywane i przetwarzane w miejscu, w którym firma lub jej partnerzy, podmioty stowarzyszone i zewnętrzni dostawcy posiadają swoje siedziby i oddziały. KOWAL AUTO – Michał Kowal przekazuje dane tylko w obrębie jurysdykcji, w ramach których obowiązują przepisy o ochronie danych, które odpowiadają zobowiązaniom firmy do ochrony prywatności jej użytkowników.

Dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to konieczne w celu świadczenia usług lub ich udoskonalenia przez firmę w przyszłości. Podczas przechowywania danych osobowych KOWAL AUTO – Michał Kowal chroni je w zakresie, w jakim pozwalają na to komercyjnie akceptowalne środki ochrony danych, aby zapobiec ich utracie lub kradzieży, a także nie dopuścić do nieautoryzowanego ujawnienia, kopiowania, używania i modyfikowania danych lub uzyskania dostępu do nich przez nieautoryzowane osoby. Mimo to należy mieć świadomość, że żadna metoda elektronicznego przesyłania lub przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna i firma nie może zagwarantować bezwzględnego bezpieczeństwa danych.

Jeśli użytkownik zażąda usunięcia swoich danych osobowych lub gdy dane osobowe przestaną być istotne dla działań firmy, dane te zostaną usunięte z systemu w rozsądnym terminie.

Pliki cookie

KOWAL AUTO – Michał Kowal wykorzystuje pliki „cookie” w celu zbierania informacji o użytkownikach witryny i ich aktywności w ramach witryny. Plik cookie to niewielkie pliki przechowywane przez witrynę firmy na komputerze użytkowników, do których witryna uzyskuje dostęp za każdym razem, gdy dany użytkownik ją odwiedza, dzięki czemu firma może lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z jej witryny. Pozwala to wyświetlać treści na podstawie określonych przez użytkowników preferencji. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w Polityce dotyczącej plików cookie firmy.

Dostęp stron trzecich do informacji

Korzystamy z usług stron trzecich w celu:

 • Śledzenia i analizy danych
 • Prowadzenia marketingu za pomocą wiadomości e-mail

Usługi te mogą uzyskiwać dostęp do danych firmy wyłącznie w celu wykonywania określonych zadań w jej imieniu. KOWAL AUTO – Michał Kowal nie udostępnia żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników bez ich wyraźnej zgody. Nie udziela też zgody na ujawnianie lub wykorzystywanie jakichkolwiek danych w żadnym innym celu.

Od czasu do czasu KOWAL AUTO – Michał Kowal może umożliwić zewnętrznym konsultantom i agencjom uzyskanie ograniczonego dostępu do danych w celu ich analizy oraz umożliwienia poprawy jakości świadczonych usług. Ww. dostęp jest udzielany tylko na tak długo, jak jest to konieczne do wykonania określonej usługi. KOWAL AUTO – Michał Kowal współpracuje tylko z takimi agencjami zewnętrznymi, których polityka prywatności jest zgodna z polityką firmy w tym zakresie.

KOWAL AUTO – Michał Kowal odmawia udostępniania danych organom państwowym oraz organom ścigania, jeśli uzna, że wniosek o udostępnienie danych obejmuje zbyt szeroki zakres danych lub zakres niezwiązany z podanym celem uzyskania danych. Firma może jednak współpracować z ww. organami, jeśli uzna, że wymagane informacje są niezbędne i odpowiednie w kontekście zagwarantowania przestrzegania procedur prawnych, ochrony praw i majątku firmy, ochrony bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa pojedynczych osób, zapobiegania przestępstwom lub też wszelkim działaniom, które firma w sposób uzasadniony uzna za niezgodne z prawem, nieetyczne lub wymagające reakcji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Firma nie udostępnia ani nie dostarcza danych osobowych stronom trzecim w żaden inny sposób. Nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych żadnym sprzedawcom ani stronom trzecim.

Ochrona prywatności dzieci

Niniejsza witryna internetowa nie jest tworzona w celu przyciągania dzieci ani nie zbiera danych osobowych od dzieci. Rodzice/opiekuni dzieci powinni się skontaktować z firmą, jeśli uważają, że witryna firmy angażuje ich dzieci w czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, a oni sami nie otrzymali odpowiedniego powiadomienia ani prośby o wyrażenie zgody na te czynności. KOWAL AUTO – Michał Kowal nie używa dostarczonych danych kontaktowych w celach marketingowych lub promocyjnych.

Ograniczenia naszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie gromadzenia i przetwarzania danych przez KOWAL AUTO – Michał Kowal  KOWAL AUTO – Michał Kowal współpracuje tylko z takimi partnerami, podmiotami stowarzyszonymi i dostawcami zewnętrznymi, których polityka prywatności jest zgodna z polityką firmy w tej kwestii, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich praktyki dotyczące prywatności.

Witryna internetowa firmy może zawierać hiperłącza prowadzące do stron zewnętrznych, które nie są przez nią obsługiwane. Należy pamiętać, że firma nie ma kontroli nad zawartością i polityką tych witryn i nie może ponosić odpowiedzialności za ich praktyki dotyczące ochrony prywatności danych.

Zmiany w niniejszej polityce

Polityka prywatności firmy może zostać zmieniona wedle uznania firmy w celu odzwierciedlenia aktualnych dopuszczalnych praktyk. Firma podejmie odpowiednie kroki, aby poinformować użytkowników o zmianach treści polityki za pośrednictwem witryny internetowej. Dalsze korzystanie z witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian polityki będzie uważane za akceptację wszystkich zapisów polityki prywatności i ochrony danych osobowych.

Prawa i obowiązki użytkownika witryny

Użytkownicy witryny mają prawo otrzymywać informacji o sposobie zbierania i wykorzystywania ich danych. Mają prawo wiedzieć, jakie dane, które ich dotyczą, są gromadzone i w jaki sposób firma je przetwarza. Mają prawo poprawiać i aktualizować swoje dane osobowe oraz zażądać usunięcia tych informacji. Każdy użytkownik witryny może zmienić lub usunąć informacje o koncie w dowolnym momencie, korzystając z narzędzi dostępnych w panelu sterowania konta.

Użytkownik jest uprawniony do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec korzystania z jego danych, zachowując jednocześnie prawo do wykorzystywania danych osobowych do własnych celów. Użytkownicy witryny mają prawo zgłosić sprzeciw wobec wykorzystania ich danych osobowych w decyzjach podejmowanych wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych.

KOWAL AUTO – Michał Kowal pozostaje do dyspozycji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych i informacji osobowych.

Niniejsza polityka obowiązuje od 12 kwietnia 2021 r.